โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ประกาศหลักเกณฑ์การบันทึกข้อมูล OP/PP Individual Data


DateTime : 2011-07-01 11:34:39
Post By : Tracker
IP Address : 122.155.36.192

ประกาศโดย คิดคม สเลลานนท์  เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 08:42:12 น.

เรียน ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล OP/PP Individual Data และผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน (สบจ.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Data) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักบริหารการจัดสรรกองทุนร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตต่างๆ ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลฯ ทั้งนี้จากการดำเนินงานดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปและกำหนดหลักเกณฑ์การบันทึก ข้อมูลฯ เพื่อแจ้งหน่วยบริการ โดยข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาบันทึกในระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก มีดังนี้
๑) ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเอง เช่น ให้ อสม. ออกสำรวจ เป็นต้น
๒) ข้อมูลการรับบริการใน ๑ ครั้ง นำมาแยกบันทึกเป็นหลายๆวันและหลายครั้ง
๓) ข้อมูลที่ไม่ได้เกิดการให้บริการจริง นำมาบันทึกและใส่รหัสการวินิจฉัยโรค
๔) การบันทึกข้อมูลรหัสหัตถการ ที่ไม่ได้มีการทำหัตถการกับผู้มารับบริการจริง หรือใช้รหัสที่ไม่มีความหมาย เช่น รหัสที่มีความหมายว่า อื่นๆ (Other) เป็นต้น
๕) การบันทึกข้อมูลการให้ยา โดยไม่ได้มีการจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการจริง

ทั้งนี้หากมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้ามาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติตรวจสอบพบ จะดำเนินการระงับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยตามอัตราการใช้บริการไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

น่าจะตรวจสอบตั้งนานแล้วน่ะคับ

ข้อมูลจะได้เป็นจริง

และที่สำคัญไดไม่มีปัญหาตอน ใช้ datacenter คับ

 


Post โดย :  mibook Date: 2011-07-04 09:01:54 ip: 61.19.66.80

วิธีการที่ตรวจจะตรวจอย่างไรถึงจะได้ข้อมูลที่ถูก ต้อง 


Post โดย :  chinaga Date: 2011-07-05 19:36:14 ip: 113.53.239.82

.


Post โดย :  mibook Date: 2011-07-12 09:52:07 ip: 61.19.66.120