โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ อายุครรภ์ ได้รับยาที่กำหนด


DateTime : 2011-07-19 12:51:54
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231

SELECT distinct pa.person_id,p.patient_hn,p.cid,concat(pname,fname,'  ',lname) AS fullname,
opc.icode,pa.current_preg_age,opc.vstdate,opc.qty,pa.*, p.*
FROM person_anc  pa
LEFT OUTER JOIN person p   ON pa.person_id=p.person_id
LEFT OUTER JOIN opitemrece opc ON  p.patient_hn=opc.hn
where opc.icode in('1530030','1510318','1530048','1510365')  AND (opc.vstdate BETWEEN '2010-01-01' AND '2011-07-01')
ORDER BY opc.icode,opc.vstdate

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..