โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

ลูกพี่ใครว่างขอรายงานจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในรพ.ด้วย ในปีเด้อ


DateTime : 2011-08-01 11:41:36
Post By : weerawat49
IP Address : 180.183.197.60

เงื่อนไข Principle Dx. DM WITH HYPOGLYCEMIA,

                                      DM WITH KETOACIDOSIS

                                      DM WITH HYPERGLYCEMIA

 


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

select distinct(o.hn),concat(pname,fname,"  ",lname) as pat,v.vstdate,o.icd10,v.age_y,v.age_m, p.moopart, v.aid, t.full_name
from ovstdiag o
left outer join vn_stat v on v.vn=o.vn
left outer join patient p on p.hn=o.hn
left outer join thaiaddress t on t.addressid=v.aid
WHERE o.icd10 = "E162"
ได้แค่นี้ช่วยปรับหน่อยจ้รา


Post โดย :  weerawat49 Date: 2011-08-01 13:42:15 ip: 180.183.197.60

select pt.*,ov.*
from vn_stat ov ,patient pt ,ovst ovst
where  ov.vn=ovst.vn and pt.hn=ov.hn and ov.vstdate between "2011-07-01" and  "2011-07-30" and ov.hn=pt.hn
 and ov.age_y>= 0
 and ov.age_y<= 200
 and (  (ov.dx0 like"E10%") or (ov.dx0 like"E11%")  or (ov.dx0 like"E12%")   or (ov.dx0 like"E13%") or (ov.dx0 like"E14%")
 or (ov.dx1 like "E10%") or (ov.dx1 like "E11%")  or (ov.dx1 like "E12%")  or (ov.dx1 like "E13%") or (ov.dx1 like "E14%")
  or (ov.dx2 like "E10%") or (ov.dx2 like "E11%")  or (ov.dx2 like "E12%")  or (ov.dx2 like "E13%") or (ov.dx2 like "E14%")
  or (ov.dx3 like "E10%") or (ov.dx3 like "E11%")  or (ov.dx3 like "E12%")  or (ov.dx3 like "E13%") or (ov.dx3 like "E14%")
   or (ov.dx4 like "E10%") or (ov.dx4 like "E11%")  or (ov.dx4 like "E12%")  or (ov.dx4 like "E13%") or (ov.dx4 like "E14%")
)


Post โดย :  huwko Date: 2011-08-01 15:32:08 ip: 118.175.76.231

ใจจ้ราจุบๆๆ เจอกันที่เดิมเด้อถ้าว่างอย่าลืมพาสาวๆๆไปด้วย

 


Post โดย :  weerawat49 Date: 2011-08-01 15:58:30 ip: 180.183.197.103