โปรแกรมบัญชีเกณพ์คงค้าง รพ.สต. สสจ.สุรินทร์ รายงานผู้บริหารด้านการเงิน รพ.สต.

รายงานเกณคงค้างนะครับ เชิญทุกท่านดาวโหลดเอาไปแก้ต่อนะครับ


DateTime : 2011-08-04 09:34:37
Post By : decepticons
IP Address : 203.113.118.78

1.CUSTOM-สคริบเกณคงค้าง  เชิญเอาไปแก้ไขให้เข้ากับโรงพยาบาลของตัวเองนะครับ

2.CUSTOM-เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก  เพื่อท่านที่ยังไม่ได้ทำนะครับ

3.FORM-Doctor-RxORDER  เป็นใบสั่งยาที่มีคำว่าเบิกได้หรือเบิกไม่ได้ ต่อจากชื่อยา เพื่อให้คนไข้เซ็น

 

 

userfiles/report___.rar


Message !!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..


กระทู้ตอบกลับ

โรงพยาบาลอื่นๆทำอย่างไรกันบ้างครับ   สำรับเรื่องเซ็นชื่อรับทราบมูลค่ายาของสิทธิ์เบิกได้จ่ายตรง

 


Post โดย :  decepticons Date: 2011-08-04 09:36:42 ip: 203.113.118.78

ทำครับพี่ ขอคุณมากมายเลยครับ


Post โดย :  ranja Date: 2011-08-05 12:12:47 ip: 203.113.116.117

ของผมยังไม่มีใครมาให้ทำเลยครับ ส่งสัยต้องรอการเงินลำดวนมาช่วยทำ 5555


Post โดย :  chinaga Date: 2011-08-05 13:08:17 ip: 113.53.239.82

ไฟล์ ที่ 2 โหลดบ่ได้

 


Post โดย :  nufc1980 Date: 2011-08-08 13:55:29 ip: 113.53.250.77

ไฟล์เดียวกันครับ   ไม่รู้ว่ามันมาได้งัย ลิ้งสองต้ว  อัพไฟล์ขึ้นยากครับ 5555


Post โดย :  decepticons Date: 2011-08-09 00:28:28 ip: 203.113.118.74

ขอแก้ไขคำสั่ง  mysql รายงานใบสั่งยานะครับ เพราะคำสั่งเดิม กรุ๊บ icode ทำให้รายการยาที่คีย์ซ้ำ ถูกตัดเอาไป  รายการสรุปเลยไม่ตรง
select
if(op.icode like "1%"
                     ,if(op.paidst=03,concat(drug_name," ( àºÔ¡äÁèä´é )" ) , concat(drug_name," ( àºÔ¡ä´é )" ) )
                     ,if(op.paidst=03,concat(drug_name," ( àºÔ¡äÁèä´é )" ) , if ( nd.billcode is  null, concat(drug_name," ( àºÔ¡ä´é )")
                                                                                                   , concat(drug_name," ( àºÔ¡ä´é )  ÃËÑÊ ",nd.billcode)))
  ) as pass_status
,nd.billcode
,op.icode
,op.paidst
,op.unitprice
,if(op.paidst="01" or op.paidst="02",sum_price,null) as pass ,if(op.paidst="03",sum_price,null) as Notpass,
d1.*,v1.*,o1.*,p.drugallergy,i1.name as pdx_name,os.bps,os.bpd,os.bw,os.cc,i1.name as name_pdx,
o1.vsttime as time_Visit
from doctor_order_print d1
  join vn_stat v1 on v1.vn=d1.vn
  join ovst o1 on o1.vn=d1.vn
  join opitemrece op  on op.vn=d1.vn  and    op.icode=d1.icode
  join patient p on p.hn = v1.hn
left outer  join icd101 i1 on i1.code=v1.pdx
left outer  join opdscreen os on os.vn = d1.vn
left outer  join drugitems d on d.icode=op.icode
left outer  join nondrugitems nd on nd.icode=op.icode
where d1.vn="540811064432"    and d1.print_server="decepticons-pc"
group by d1.doctor_order_print_code
order by item_no

 


Post โดย :  decepticons Date: 2011-08-17 11:42:46 ip: 203.113.118.74